Od 1.7.2020 došlo ke změně právní formy firmy z Vamont, v.o.s. na Vamont, s.r.o.

GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů:

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, jsme povinni zajistit,
že vaše osobní údaje jsou spravovány a chráněny způsobem, který respektuje vaše práva a zajišťuje jejich bezpečnost.

Účely zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou naší společností zpracovány pouze za účelem evidence kontaktu, vyřizování dotazů, zasílání informací o našich produktech, výrobcích a službách, zpracování nabídek a objednávek či zajištění fakturace, kterou nám ukládá zákonná povinnost.

Přenos osobních údajů třetím stranám:

Vaše osobní údaje nebudou prodávány ani předávány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, vyjma případu, kdy nám tuto povinnost nařizuje splnit příslušný zákon.

Bezpečnost osobních údajů:

Naše společnost má nastavena pravidla k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, včetně technických a organizačních opatření.

Vaše práva:

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost.

Stížnosti:

V souladu se zmíněným zákonem máte možnost podat stížnost, ohledně způsobu, jakým Společnost zpracovává vaše osobní údaje a to řádnou formou u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Verze 01/2023