Od 1.7.2020 došlo ke změně právní formy firmy z Vamont, v.o.s. na Vamont, s.r.o.